Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

emilka
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

November 05 2017

emilka
Po tym jak uświadomiłem sobie, że Ci odejbało myślałem, że już pozbyłem się jakichkolwiek uczyć do Ciebie... jak bardzo znów się pomyliłem.
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee
emilka
Straciłam to a skradało się jak kot  ostrożnie i odważnie dotykało mnie co pewien czas, piękne uczucie,  znikało nagle a  zdziwienie na mych brwiach  trwało chwile. Bo dlaczego to co dobre miałoby trwać.— 13 rano z drugą kawą.
Reposted fromzenibyja zenibyja

November 04 2017

emilka
5236 b2fc
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaoutoflove outoflove

September 25 2017

2639 093c 500

carol-danvers:

Tell Cersei. I want her to know it was me.

The Queen’s Justice

Reposted frommrpotter mrpotter
emilka
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej

March 19 2017

emilka
emilka
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
emilka
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viaoutoflove outoflove
emilka
5029 201f 500
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
emilka
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viasilentsoul silentsoul
emilka
9773 850a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilentsoul silentsoul
emilka
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
emilka
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxannabelle xannabelle
emilka
2733 68fa
Reposted fromoutoflove outoflove
emilka
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaxannabelle xannabelle
5129 3d38
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxannabelle xannabelle
emilka
emilka
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl