Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

emilka
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaflesz flesz
emilka
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaflesz flesz
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
3434 4d62 500
emilka
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilkydreams silkydreams
emilka
2187 ffc5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viaflesz flesz

January 01 2018

emilka
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

November 05 2017

emilka
Po tym jak uświadomiłem sobie, że Ci odejbało myślałem, że już pozbyłem się jakichkolwiek uczyć do Ciebie... jak bardzo znów się pomyliłem.
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee
emilka
Straciłam to a skradało się jak kot  ostrożnie i odważnie dotykało mnie co pewien czas, piękne uczucie,  znikało nagle a  zdziwienie na mych brwiach  trwało chwile. Bo dlaczego to co dobre miałoby trwać.— 13 rano z drugą kawą.
Reposted fromzenibyja zenibyja

November 04 2017

emilka
5236 b2fc

September 25 2017

2639 093c 500

carol-danvers:

Tell Cersei. I want her to know it was me.

The Queen’s Justice

Reposted frommrpotter mrpotter
emilka
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej

March 19 2017

emilka
emilka
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams
emilka
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viasilkydreams silkydreams
emilka
5029 201f 500
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viasilkydreams silkydreams
emilka
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viainkacz inkacz
emilka
9773 850a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainkacz inkacz
emilka
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
emilka
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...